Диагностично- консултативен блок

  • Диагностично- консултативни кабинети
  • Белодробен функционален кабинет
  • Бронхологичен кабинет
  • Отделение „Образна диагностика”
  • Микробиологична лаборатория- единствена в областта за диагностициране на туберкулоза
  • Клинична лаборатория

Отделение по образна диагностика

Рентгенови методи:

– Конвенционална рентгенова диагностика – метод за получаване на двумерен сянков образ на базата на различната степен на отслабване на рентгеновите лъчи в различните структури на тялото. Основните конвенционални методи са:
– Рентгенова графия – преминалото през тъканите рентгеново лъчение формира върху преобразувателя на образа (рентгенов филм) стационарен двумерен сянков образ на структурите на човешкото тяло.
– Рентгенова скопия – образът се визуализира върху екрана на монитор чрез рентгенов електроннооптичен преобразувател и телевизионна камера. Това дава възможност за динамично изследване на процеси и патологични изменения.

Лаборатории

Основни приoритети на лабораториите:

– сертифициране от Националната система за външен контрол;
– високо качество на диагностика;
– своевременно обслужване на пациентите;
-поддържане и системно повишаване на квалификацията на персонала;
-цени, достъпни за пациентите.

Лабораториите извършват изследвания на:

– стационарно болни и контактни пациенти;
-диспансеризирани пациенти;
– амбулаторни пациенти срещу заплащане;

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Единствена в областта за диагностика на туберкулоза

Началник на Микробиологична лаборатория – д-р Виолина Калудова

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Второ ниво на компетентност | Пневмо- фтизиатрично отделение

Началник отделение: д-р Петър Петров- лекар

д-р Юлиян Йорданов – специалист по Вътрешни болести

д-р Румяна Радославова – лекар

старша медицинска сестра – Тодорка Дюлгерова

Специализирано лечебно заведение

Висок професионализъм, качествена диагностика, диспансеризация, клинични изпитвания