Добре дошли

"СБАЛПФЗ-ВАРНА" ЕООД ВЪЗОБНОВИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРОБА МАНТУ, считано от 14.03.2023 г. Проба Манту се извършва в понеделник, вторник и петък от 08.00ч. до 12.00ч.

„СБАЛПФЗ - Варна” ЕООД е специализирано лечебно заведение с предмет на дейност: активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания.
Съгласно издаденото от Министерството на здравеопазването Разрешение за извършване на лечебна дейност, болницата има право да извършва дейности, както следва:
- активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни от туберколоза и хронични неспецифични белодробни заболявания;
- диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
- диспансеризация;
- клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство

Специализирано лечебно заведение

Висок професионализъм, качествена диагностика, диспансеризация, клинични изпитвания

93

ДЪЛГОГОДИШЕН ОПИТ

100

КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ

100

ВИСОК ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

28298

ДОВОЛНИ ПАЦИЕНТИ