Управител: доц. д-р Христо Ганчев

Главна медицинска сестра: Йорданка Димова

Началник ПФО: д-р Петър Петров

Главен счетоводител: Петранка Кръстева

Специализирано лечебно заведение

Висок професионализъм, качествена диагностика, диспансеризация, клинични изпитвания