• Функционално изследване на дишането
  • Рентгенографии
  • Клинични и културелни лабораторни изследвания /включително проба на Васерман, кръв за ХИВ, кръвногрупова зависимост/
  • Електрокардиографска диагностика
  • Ехографии
  • Манту
  • БЦЖ
  • Медицинско за брак и осиновяване

„СБАЛПФЗ-Варна” извършва профилактични програми (в т.ч. договори с предприятия).

Специализирано лечебно заведение

Висок професионализъм, качествена диагностика, диспансеризация, клинични изпитвания