„СБАЛПФЗ-Варна” ЕООД е специализирано лечебно заведение с предмет на дейност: активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания.

Съгласно издаденото от Министерството на здравеопазването Разрешение за извършване на лечебна дейност, болницата има право да извършва дейности, както следва:
– активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни от туберколоза и хронични неспецифични белодробни заболявания;
– диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
– диспансеризация;
– клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство.

Специализирано лечебно заведение

Висок професионализъм, качествена диагностика, диспансеризация, клинични изпитвания