• 1928 г. – създаден е Диспансер за гръдоболни гр.Варна.
  • 01.04.1948 г. – преобразуване във „Варненски околийски диспансер”.
  • 1951 г. – създаден е сектор за борба с туберкулозата в детско-юнешеска възраст; разкриване на 10 детски стационарни легла.
  • 1951 г. – разкриване на флуорографско отделение, Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория.
  • 04.08.2000 г. – преобразуване в „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар-Варна” ЕООД.
  • 01.10.2010 г. – преобразуване в „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания-Варна” ЕООД

Специализирано лечебно заведение

Висок професионализъм, качествена диагностика, диспансеризация, клинични изпитвания