• Регистратура                                   
  • 052 / 65 63 69
  • Понеделник - Петък, 7.30 - 14.30 часа

Управленска и организационна структура на ”СБАЛПФЗ-Варна” ЕООД


Диагностично- консултативен блок

Диагностично- консултативни кабинети

Белодробен функционален кабинет

Бронхологичен кабинет

Отделение „Образна диагностика”

Микробиологична лаборатория- единствена в областта за диагностициране на туберкулоза

Клинична лаборатория

Отделение по образна диагностика:


Рентгенови методи

Конвенционална рентгенова диагностика – метод за получаване на двумерен сянков образ на базата на различната степен на отслабване на рентгеновите лъчи в различните структури на тялото. Основните конвенционални методи са:
- Рентгенова графия – преминалото през тъканите рентгеново лъчение формира върху преобразувателя на образа (рентгенов филм) стационарен двумерен сянков образ на структурите на човешкото тяло.
- Рентгенова скопия – образът се визуализира върху екрана на монитор чрез рентгенов електроннооптичен преобразувател и телевизионна камера. Това дава възможност за динамично изследване на процеси и патологични изменения.

Лаборатории:


Основни приoритети на лабораториите:
- сертифициране от Националната система за външен контрол;
- високо качество на диагностика;
- своевременно обслужване на пациентите;
-поддържане и системно повишаване на квалификацията на персонала;
-цени, достъпни за пациентите.

Лабораториите извършват изследвания на:
- стационарно болни и контактни пациенти;
-диспансеризирани пациенти;
- амбулаторни пациенти срещу заплащане;

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – единствена в областта за диагностика на туберкулоза.

Началник на Микробиологична лаборатория - д-р Виолина Калудова

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ – Второ ниво на компетентност

Пневмо- фтизиатрично отделение:

Началник отделение: д-р Петър Петров- лекар

д-р Юлиян Йорданов – специалист по Вътрешни болести

д-р Румяна Радославова - лекар

старша медицинска сестра - Тодорка Дюлгерова