• Регистратура                                   
  • 052 / 65 63 69
  • Понеделник - Петък, 7.30 - 14.30 часа

Изследвания

- Функционално изследване на дишането

- Рентгенографии

- Клинични и културелни лабораторни изследвания /включително проба на Васерман, кръв за ХИВ, кръвногрупова зависимост/

- Електрокардиографска диагностика

- Ехографии

- Манту

- БЦЖ

- Медицинско за брак и осиновяване

„СБАЛПФЗ-Варна” извършва профилактични програми (в т.ч. договори с предприятия).