• Регистратура                                   
  • 052 / 65 63 69
  • Понеделник - Петък, 7.30 - 14.30 часа

Професионализъм

Качествена диагностика

Диспансеризация

Клинични изпитвания

Добре дошли

„ СБАЛПФЗ - Варна” ЕООД е специализирано лечебно заведение с предмет на дейност: активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и неспецифични белодробни заболявания.

Съгласно издаденото от Министерството на здравеопазването Разрешение за извършване на лечебна дейност, болницата има право да извършва дейности, както следва:
- активно издирване, диагностика, лечение и периодично наблюдение на болни от туберколоза и хронични неспецифични белодробни заболявания;
- диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
- диспансеризация;
- клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство.