• Регистратура                                   
  • 052 / 65 63 69
  • Понеделник - Петък, 7.30 - 14.30 часа

История на болницата

1928 г. – създаден е Диспансер за гръдоболни гр.Варна.

01.04.1948 г. – преобразуване във „Варненски околийски диспансер”

1951 г. – създаден е сектор за борба с туберкулозата в детско-юнешеска възраст; разкриване на 10 детски стационарни легла.

1951 г. – разкриване на флуорографско отделение, Клинична лаборатория и Микробиологична лаборатория.

04.08.2000 г. – преобразуване в „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар-Варна” ЕООД.

01.10.2010 г. – преобразуване в „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания-Варна” ЕООД