• Регистратура                                   
  • 052 / 65 63 69
  • Понеделник - Петък, 7.30 - 14.30 часа

Ръководство

Управител: доц. д-р Христо Ганчев

Главна медицинска сестра: Йорданка Димова

Началник ПФО: д-р Петър Петров

Главен счетоводител: Петранка Кръстева